Arbejdsgrupper og specialistnetværk for udvalgte patientgrupper

Nationalt Genom Center har nedsat arbejdsgrupper, der har rådgivende funktioner med reference til NGC, og som arbejder med at understøtte den videreudvikling af personlig medicin med særligt fokus på anvendelse af helgenomsekventering i sundhedsvæsenet og forskning

 

Kliniske arbejdsgrupper

Der nedsættes for hver patientgruppe/sygdomsområde, der er godkendt til inklusion i den nationale infrastruktur for helgenomsekventering, et nationalt specialistnetværk. De nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om den pågældende patientgruppe til Nationalt Genom Center (NGC) til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Formålet for de nationale specialistnetværk er overordnet at bidrage til, at det kliniske potentiale for adgang til helgenomsekventering for patienter inden for det konkrete sygdomsområde realiseres bedst muligt inden for de rammer, der er fastsat i forbindelse med beslutning om inklusion. Herunder at sikre, at patienterne på tværs af landet får lige adgang til helgenomsekventering gennem en koordineret og ensartet ibrugtagning og klinisk anvendelse.

De nationale specialistnetværk skal desuden rådgive vedrørende opfølgning på klinisk effekt af indsatsen.

 

Specialistnetværk har følgende overordnede opgaver

 1. Klinisk afgrænsning af patientgruppen med forslag til klinisk anvendelse og antal af helgenomsekventering (WGS)
 2. Kortlægning af nuværende nationale set-up for udredning og behandling af patientgruppen
 3. Opfølgning på implementering af helgenomsekventering for patientgruppen – vurdering af klinisk effekt

Se specialistnetværkenes anbefalinger for patientgrupperne her

 

Kliniske arbejdsgrupper og specialistnetværk for udvalgte patientgrupper

Arbejdsgruppe

Abonner på referater fra arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Nationale specialistnetværk

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om arvelige hjertesygdomme til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 26. maj 2021 (PDF)

1. møde den 3. juni 2021 (PDF)

2. møde den 25. august 2021 (PDF)

3. møde den 23. september 2021 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for arvelige hjertesygdomme. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om arvelig hæmatologisk sygdom, inkl. børn og unge med uafklaret cytopeni (patienter med blodsygdomme, fx leukæmi) til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 23. marts 2021 (PDF)

1. møde den 14. april 2021 (PDF)

2. møde den 20. maj 2021 (PDF)

3. møde den 21 juni 2021 (PDF)

4. møde den 2 september 2021 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for arvelig hærmatologisk cancer. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering.

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 15. marts 2022 (PDF)

1. møde den 5. april 2022 (PDF)

2. møde den 4. maj 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om audiogenetik til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 26. januar 2022 (PDF)

2. møde den 23. februar 2022 (PDF)

3. møde den 23 marts 2022 (PDF)

4. møde den 27 april 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for audiogenetik. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

De nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om endokrinologiske patienter (fx patienter med diabetes, struma- og stofskiftesygdomme, knogleskørhed mv.) til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 23. marts 2021 (PDF)

1. møde den 15. april 2021 (PDF)

2. møde den 19. maj 2021 (PDF)

3. møde den 17. juni 2021 (PDF)

4. møde den 31 august 2021 (PDF)

5. møde den 24. januar 2023 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for endokrinologiske patienter. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om føtal medicin til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 9. november 2021 (PDF)

1. møde den 8. december 2021 (PDF)

2. møde den 12. januar 2022 (PDF)

3. møde den 9. marts 2022 (PDF)

4. møde den 28. marts 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for føtal medicin. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om hæmatologisk cancer til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 9. november 2021 (PDF)

1. møde den 7. december 2021 (PDF)

2. møde den 11. januar 2022 (PDF)

3. møde den 8. februar 2022 (PDF)

4. møde den 8. marts 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for hæmatologisk cancer. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om børn og unge med kræft (op til 18 år) samt arvelig kræft til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 23. marts 2021 (PDF)

1. møde den 13. april 2021 (PDF)

2. møde den 18. maj 2021 (PDF)

3. møde den 15. juni 2021 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for børn og unge med kræft. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om unge voksne med kræft (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 26. maj 2021 (PDF)

1. møde den 1. juni 2021 (PDF)

2. møde den 24. august 2021 (PDF)

3. møde den 30. september 2021 (PDF)

4. møde 26. oktober 2021 (PDF)

5. møde 22. november 2021 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for kræft (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om neurogenetiske patienter til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 9. november 2021 (PDF)

1. møde den 6. december 2021 (PDF)

2. møde den 10. januar 2022 (PDF)

3. møde den 7. februar 2022 (PDF)

4. møde den 10. marts 2022 (PDF)

5. møde den 6. april 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for neurogenetiske patienter. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Abonner på referater fra specialistnetværket for nyresvigt. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om oftalmologi til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 26. januar 2022 (PDF)

2. møde den 1. marts 2022 (PDF)

3. møde den 22. marts 2022 (PDF)

4. møde den 28. april 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for oftalmologi. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om primær immundefekt til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 26. maj 2021 (PDF)

1. møde den 2. juni 2021 (PDF)

2. møde  den 25. august 2021 (PDF)

3. møde den 22. september 2021 (PDF)

1. møde om evaluering den 23. januar 2023 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for primær immundefekt. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Abonner på referater fra specialistnetværket for psykiatri børn og unge. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om sjældne sygdomme hos børn og voksne til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering.

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

1. møde den 17. januar 2022 (PDF)

2. møde den 24. februar 2022 (PDF)

3. møde den 22. marts 2022 (PDF)

4. møde den 26. april 2022 (PDF)

5. møde den 23. juni 2022 (PDF)

6. møde den 5. oktober 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for børn og voksne med sjældne sygdomme. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk for sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år er etableret af Nationalt Genom Center i samarbejde med regionerne, Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA).

Forretningsorden (PDF)

Medlemmer (PDF)

Referater

1. møde den 11. december 2019 (PDF)

2. møde den 13. januar 2020 (PDF)

3. møde den 5. marts 2020 (PDF)

4. møde den 20. april 2020 (PDF)

5. møde den 22. juni 2020 (PDF)

6. møde den 23. november 2020 (PDF)

7. møde den 19. januar 2021 (PDF)

8. møde den 17. januar 2022 (PDF) - (Pilot-specialistnetværk afsluttet og patientgruppe inkluderes fremadrettet i Sjældne sygdomme hos børn og voksne)

Abonner på referater fra specialistnetværket for Sjældne Sygdomme hos Børn og Unge under 18 år. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om svære arvelige hudsygdomme til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering.

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 15. marts 2022 (PDF)

1. møde den 4. april 2022 (PDF)

2. møde den 3. maj 2022 (PDF)

Abonner på referater fra specialistnetværket for svære arvelige hudsygdomme. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Abonner på referater fra specialistnetværket for uhelbredelig kræft. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Tekniske arbejdsgrupper

Abonner på referater fra arbejdsgruppen for Fortolkning. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Abonner på referater fra arbejdsgruppen for National Genomdatabase. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Abonner på referater fra arbejdsgruppen Tools og Workflows. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Birgitte Nybo Jensen

S: Chief Medical Officer
E-mail bnj@ngc.dk 
T 93 51 87 86

Habilitetserklæring

LinkedIn

Sundhedsfaglig enhed

 E-mail bnj@ngc.dk 
T 93 51 87 86

Betjener specialistnetværk

 • Unge voksne med kræft (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne
 • Udbredt og uhelbredelig kræft
 • Børn og unge med kræft 
 • Hæmatologisk cancer 

Gitte Tofterup Hansen

S: Chefkonsulent
E-mail gth@ngc.dk 
T 23 82 71 27

Betjener specialistnetværk

 • Endokrinologiske patienter
 • Arvelig hæmatologisk sygdom
 • Arvelige hjertesygdomme
 • Neurogenetiske patienter
 • Nyresvigt
 • Børn og voksne med sjældne sygdomme
 • Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme

Arbejdsgruppen

 • Fortolkning 

Rikke Korshøj Andersen

S: Specialkonsulent
E-mail rka@ngc.dk
T 23 82 39 89

Betjener specialistnetværk

 • Psykiatri børn og unge
 • Føtal medicin
 • Oftalmologi
 • Svære arvelige hudsygdomme
 • Primær immundefekt

Arbejdsgruppen

 • Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

Peter Johansen

S: Chefkonsulent
E-mail pejo@ngc.dk
T 21 30 24 73