Om Nationalt Genom Center

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner den nationale strategi for personlig medicin. En central drivkraft for strategien var oprettelsen af det Nationale Genom Center, der sikrer, at en række initiativer fra strategien føres ud i livet.

Det Nationale Genom Center er omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af personlig medicin i Danmark. Nationalt Genom Center er oprettet som en selvstændig organisation under Sundhedsministeriet. Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet med personlig medicin.

Du kan læse om, at loven om Nationalt Genom Center vedtages i 2018 her

Nationalt Genom Centers opgaver

Vores overordnede opgave i Nationalt Genom Center er at skabe grundlag for udvikling af bedre diagnostik og mere målrettede behandlinger ved hjælp af genetiske analyser (genomsekventering). I tæt samarbejde med blandt andet de sundhedsfaglige miljøer i regionerne, forskningsverdenen og fonde er vi med til at virkeliggøre den nationale strategi for personlig medicin. Vi opbygger blandt andet en fælles teknologisk infrastruktur - en fælles ressource – til dataanalyse, lagring og videndeling, som har kapacitet til at opbevare og kombinere store mængder af forskellige data.

I Nationalt Genom Center medvirker vi også til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af personlig medicin i Danmark, og at vi får belyst de etiske og juridiske aspekter, der er forbundet med en øget anvendelse af teknologier inden for genetiske analyser (genomsekventering).

Vi sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for personlig medicin og tilhørende arbejdsgrupper.

Hvad er personlig medicin?

Behandling, der i højere grad kan tilpasses den enkelte patient, kaldes personlig medicin. Det vil sige medicin, som er udviklet med henblik på at kunne tilpasses mere præcist til den enkelte patients gener, fysiologi og livsstil. Oplysninger om fx en patients genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for personlig medicin og kan anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. Personlig medicin bevæger sig væk fra one-size-fits-all tankegangen, hvor medicin er standardiseret til alle uanset køn, genetik, alder, livsstil m.m., til at se meget mere individuelt på den enkelte patient. Personlig medicin er derfor kombinationen af viden om den enkelte patients genetiske data med andre sundhedsdata. 

Den Nationale Strategi for Personlig Medicin 2017-2020 fokuserede i første omgang på etablering af en national, sammenhængende infrastruktur, der understøtter en øget anvendelse af genomsekventering (information fra hele arvemassen) i sundhedsvæsenet.

Læs mere om personlig medicin