Blanketter og vejledninger

Samtykke

Anvendes hvis den genetiske analyse foretages efter 1. juli 2019, hvor de genetiske oplysninger opbevares i Nationalt Genom Center. 

Samtykkeblanket til patienter

Er du blevet tilbudt genetisk undersøgelse i forbindelse med fosterdiagnostik, skal du bruge nedenstående samtykkeblanket.

Samtykkeblanket i forbindelse med fosterdiagnostik

Vævsanvendelsesregistret

Ønsker du ikke, at dine genetiske oplysninger kan bruges til forskning, skal du tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret.

Til- og frameldelsesblanket Vævsanvendelsesregisteret

Er du gravid, og ønsker du ikke, at dine og dit fosters genetiske oplysninger kan bruges til forskning, skal du bruge nedenstående blanket til Vævsanvendelsesregisteret.

Til- og frameldelsesblanket Vævsanvendelsesregisteret til gravide

Patient- og borgerinformation

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse

Har du fået foretaget omfattende genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik, skal du bruge nedenstående patientinformation, som er tilpasset din situation.

Information til gravide vedrørende omfattende genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik

Har du fået foretaget en helgenomanalyse i forbindelse med patientbehandling før den 1. maj 2019, kan du anmode Nationalt Genom Center om, at dine genetiske oplysninger opbevares på en sikker database i Nationalt Genom Centers supercomputersystem.

Anmodningsblanket til patienter/borgere

 

Til forskningsdeltagere

Har du fået foretaget en omfattende genetisk analyse i forbindelse med forskning før den 1. maj 2019, kan du anmode Nationalt Genom Center om, at dine genetiske oplysninger opbevares på en sikker database i Nationalt Genom Centers supercomputersystem.

Anmodningsblanket til forskningsdeltagere

Til sundhedsfagligt personale

Vejledningen henvender sig til personale, der informerer patienter i forbindelse med indhentelse af skriftligt samtykke til patientbehandling, der indebærer omfattende genetisk analyse

Vejledning til sundhedsfagligt personale

Vejledning til sundhedsfagligt personale i sammenhæng med fosterdiagnostik (integreret i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fosterdiagnostik)

NGC WGS Vest

Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland skal sende til NGC WGS Vest