Personlig Medicin til gavn for patienterne

Fremtidens behandling er skræddersyet til den enkelte patient. Det kaldes personlig medicin eller præcisionsmedicin. I Nationalt Genom Center arbejder vi for at understøtte, at læger og forskere ved hjælp af viden om patienters gener og sygdommes årsager kan udvikle skræddersyet behandling.

Se filmen om Personlig Medicin

Om Personlig Medicin

Hvad er Personlig Medicin?

Behandling, der i højere grad kan tilpasses den enkelte patient, kaldes Personlig Medicin eller præcisionsmedicin. Oplysninger om fx en patients genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for Personlig Medicin, og kan anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. 

Det store potentiale inden for Personlig Medicin ligger i at koble en lang række relevante oplysninger om borgeren eller borgerens sygdom, der kan bidrage til at give den enkelte en mere præcis diagnostik og behandling. 

Læs mere om personlig medicin

Om at være patient

Er du patient?

Nationalt Genom Center opbevarer din genetiske oplysninger, hvis du får foretaget en omfattende genetisk analyse som led i din behandling. Centeret sørger for, at oplysningerne opbevares sikkert og er til rådighed for det sundhedsfaglige personale, så de kan give dig optimal behandling.

Centeret har også ansvaret for den samtykkeblanket, lægen skal bruge, og som du skal underskrive, før lægen kan gennemføre undersøgelsen, og for den skriftlige information, du får udleveret.

Vi har samlet de mest relevante informationer og blanketter fra Nationalt Genom Center, så du bedre kan få et overblik.

Læs mere om at være patient

Om teknologien bag

Mød supercomputeren

Danmarks nye supercomputer stiller sin regnekraft til rådighed for alle landets hospitaler og giver mulighed for, at mange af fremtidens patienter kan se frem til bedre behandling, men også meget høj datasikkerhed. 

Den giver læger og forskere mulighed for at inddrage genetiske data i forskning, der skal gøre os klogere på sygdom og føre til udviklingen af nye eller forbedrede behandlinger til gavn for fremtidens patienter. 

Læs mere om supercomputeren