Personlig Medicin til gavn for patienterne

Fremtidens behandling er skræddersyet til den enkelte patient. Det kaldes personlig medicin eller præcisionsmedicin. I Nationalt Genom Center arbejder vi for at understøtte, at læger og forskere ved hjælp af viden om patienters gener og sygdommes årsager kan udvikle skræddersyet behandling.

Se filmen om Personlig Medicin

National Strategi for Personlig Medicin 2021-2022

Regeringen og Danske Regioner har i fællesskab opdateret den nationale strategi for personlig medicin. Den opdaterede strategi gælder for perioden 2021-2022.

Se den Nationale Strategi for Personlig Medicin her

National strategi for personlig medicin

Governance

Udrulning af den nationale strategi for personlig medicin er bygget op omkring en styregruppe for implementering af personlig medicin. Styregruppen skal sikre et tydeligt fælles offentligt ansvar for og samarbejde om udvikling, implementering og drift af den nationale infrastruktur for personlig medicin med et særligt fokus på helgenomsekventering i strategiperioden 2021-2022.
 
Her finder du også referater fra styregruppen, advisory boards og arbejdsgrupper.
 
Se governance og referater

Om at være patient

Er du patient?

Nationalt Genom Center opbevarer din genetiske oplysninger, hvis du får foretaget en omfattende genetisk analyse som led i din behandling. Centeret sørger for, at oplysningerne opbevares sikkert og er til rådighed for det sundhedsfaglige personale, så de kan give dig optimal behandling.

Centeret har også ansvaret for den samtykkeblanket, lægen skal bruge, og som du skal underskrive, før lægen kan gennemføre undersøgelsen, og for den skriftlige information, du får udleveret.

Læs mere om at være patient

Blanketter og vejledninger

Find materiale

På siden "Blanketter og vejledninger" finder du alle relevante blanketter og vejledninger, som skal benyttes af sundhedsfagligt personale, patienter eller forskere, der bruger Nationalt Genom Centers infrastruktur.

Du finder fx samtykkeblanket til patienter, til- og frameldelsesblanket til Vævsanvendelsesregistret ang. genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center, patientinformation, vejledning om indberetning og vejledning til sundhedsfagligt personale.

Se alle blanketter og vejledninger her

 

 

Arrangementer