Personlig Medicin til gavn for patienterne

Fremtidens behandling er skræddersyet til den enkelte patient. Det kaldes personlig medicin eller præcisionsmedicin. I Nationalt Genom Center arbejder vi for at understøtte, at læger og forskere ved hjælp af viden om patienters gener og sygdommes årsager kan udvikle skræddersyet behandling.

Se filmen om Personlig Medicin

Om Personlig Medicin

Hvad er Personlig Medicin?

Behandling, der i højere grad kan tilpasses den enkelte patient, kaldes Personlig Medicin eller præcisionsmedicin. Oplysninger om fx en patients genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for Personlig Medicin, og kan anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. 

Det store potentiale inden for Personlig Medicin ligger i at koble en lang række relevante oplysninger om borgeren eller borgerens sygdom, der kan bidrage til at give den enkelte en mere præcis diagnostik og behandling. 

Læs mere om personlig medicin

Data & sikkerhed

Mød supercomputeren

Danmarks nye supercomputer stiller sin regnekraft til rådighed for alle landets hospitaler og giver mulighed for, at mange af fremtidens patienter kan se frem til bedre behandling, men også meget høj datasikkerhed. 

Den giver læger og forskere mulighed for at inddrage genetiske data i forskning, der skal gøre os klogere på sygdom og føre til udviklingen af nye eller forbedrede behandlinger til gavn for fremtidens patienter. 

Læs mere om supercomputeren