Personlig Medicin til gavn for patienterne

Fremtidens behandling er skræddersyet til den enkelte patient. Det kaldes personlig medicin eller præcisionsmedicin. I Nationalt Genom Center arbejder vi for at understøtte, at læger og forskere ved hjælp af viden om patienters gener og sygdommes årsager kan udvikle skræddersyet behandling.

Se filmen om Personlig Medicin

Play

Om at undersøge genomer

Hvorfor genomer?

Når vi undersøger genomer, kortlægger vi hele patientens arvemasse. Kigger vi på hele genomet, hjælper det os med at forstå, hvordan sygdomme udvikler sig, og hvilke behandlingsformer, der vil være mest effektive. På den måde kan behandlingen tilpasses den enkelte patient.

De fleste celler i menneskekroppen har et komplet sæt af gener. Dit genom er et helt sæt af alle dine gener plus al den DNA, der er imellem dine gener. Der er ca. 20.000 gener i dit genom.

Læs mere om at undersøge genomer

Om at være patient

Er du patient?

Nationalt Genom Center opbevarer din genetiske oplysninger, hvis du får foretaget en omfattende genetisk analyse som led i din behandling. Centeret sørger for, at oplysningerne opbevares sikkert og er til rådighed for det sundhedsfaglige personale, så de kan give dig optimal behandling.

Centeret har også ansvaret for den samtykkeblanket, lægen skal bruge, og som du skal underskrive, før lægen kan gennemføre undersøgelsen, og for den skriftlige information, du får udleveret.

Læs mere om at være patient

Blanketter og vejledninger

Find materiale

På siden "Blanketter og vejledninger" finder du alle relevante blanketter og vejledninger, som skal benyttes af sundhedsfagligt personale, patienter eller forskere, der bruger Nationalt Genom Centers infrastruktur.

Du finder fx samtykkeblanket til patienter, til- og frameldelsesblanket til Vævsanvendelsesregistret ang. genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center, patientinformation, vejledning om indberetning og vejledning til sundhedsfagligt personale.

Se alle blanketter og vejledninger her