Personlig Medicin til gavn for patienterne

Fremtidens behandling er skræddersyet til den enkelte patient. Det kaldes personlig medicin eller præcisionsmedicin. I Nationalt Genom Center arbejder vi for at understøtte, at læger og forskere ved hjælp af viden om patienters gener og sygdommes årsager kan udvikle skræddersyet behandling.

Se filmen om Personlig Medicin

Om teknologien bag

Mød supercomputeren

Danmarks nye supercomputer stiller sin regnekraft til rådighed for alle landets hospitaler, og giver mulighed for, at mange af fremtidens patienter kan se frem til mere præcise diagnoser, bedre behandling og høj datasikkerhed. 

Den giver læger og forskere mulighed for at inddrage genetiske data i forskning, der skal gøre os klogere på sygdomme og føre til nye eller forbedrede behandlinger. 

Læs mere om supercomputeren

Om udvælgelse af patientgrupper

Hvordan vælger vi patienter, der skal tilbydes analyser?

Sundheds- og Ældreministeriet har fået en rammebevilling fra Novo Nordisk Fonden, så det danske sundhedsvæsen kan tilbyde 60.000 omfattende genetiske analyser over de næste 4½ år til danske patienter via Nationalt Genom Center. Men hvordan arbejder vi med at udvælge patientgrupper, der skal have gavn af den nye infrastruktur? Det kan du læse mere om på vores side, som er dedikeret til sundhedsfagligt personale. 

Læs mere om arbejdet med at udvælge patientgrupper.

Om at være patient

Er du patient?

Nationalt Genom Center opbevarer din genetiske oplysninger, hvis du får foretaget en omfattende genetisk analyse som led i din behandling. Centeret sørger for, at oplysningerne opbevares sikkert og er til rådighed for det sundhedsfaglige personale, så de kan give dig optimal behandling.

Centeret har også ansvaret for den samtykkeblanket, lægen skal bruge, og som du skal underskrive, før lægen kan gennemføre undersøgelsen, og for den skriftlige information, du får udleveret.

Vi har samlet de mest relevante informationer og blanketter fra Nationalt Genom Center, så du bedre kan få et overblik.

Læs mere om at være patient