Styregruppen for implementering af personlig medicin

Udrulning af den nationale strategi for personlig medicin 2021-2022 er bygget op omkring en styregruppe for implementering af personlig medicin. Styregruppen skal sikre et tydeligt fælles offentligt ansvar for og samarbejde om udvikling, implementering og drift af den nationale infrastruktur for personlig medicin med et særligt fokus på helgenomsekventering (omfattende genetiske analyser) i strategiperioden.

Styregruppen består af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, regionerne, universiteterne og Nationalt Genom Center. Sundhedsministeriet besidder formandsposten, og styregruppen sekretariatsbetjenes af Nationalt Genom Center.

Formand

Dorte Bech Vizard, afdelingschef i Sundhedsministeriet

Næstformand

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark 

Næstformand

Bettina Lundgren, direktør i Nationalt Genom Center

Styregruppens behandling af patientgrupper mhp. implementering på NGC’s infrastruktur

Styregruppen har på møde d. 15. oktober 2021 godkendt, at nedenstående patientgruppe implementeres på NGC’s infrastruktur uden yderligere bemærkninger:

Børn og unge med kræft

Se mødereferat 15. oktober 2021 i boksen "Referater fra styregruppemøder".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden 5. november – 3. december 2021 implementering af nedenstående patientgrupper til skriftlig godkendelse. Der blev rejst en principiel drøftelse, som blev behandlet på mødet den 17. december 2022, men som ikke havde konsekvenser for implementeringen. Alle patientgrupper blev godkendt.

Arvelig hæmatologisk sygdom

Endokrinologiske patienter

Primær immundefekt

Arvelige hjertesygdomme

Se mødereferat 17. december 2021 i boksen "Referater fra styregruppemøder”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden 24. marts – 27. april 2022 implementering af nedenstående patientgruppe til skriftlig godkendelse. Patientgruppen blev godkendt uden bemærkninger.

Kræft hos unge voksne (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne

Se mødereferat 3. juni 2022 i boksen "Referater fra styregruppemøder”.

Kasper Lindegaard-Hjulmann

S: Chefkonsulent
E-mail klh@ngc.dk
T 61 65 04 16

Betjener styregruppen

Abonner på referater fra styregruppen for implementering af personlig medicin. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes