Internationale samarbejder

I Nationalt Genom Center opsøger vi aktivt internationale projekter og erfaringer fra genom-initiativer rundt om i verden for at sikre, at vores løsninger og infrastruktur er state-of-the-art.

Internationale projekter

Nationalt Genom Center repræsenterer Danmark i det europæiske 1+ Million Genomes initiativ (1+MG), der startede i 2018. Initiativets formål er at muliggøre sikker adgang til genomdata på tværs af Europa. Visionen er, at genomdata skal kunne tilgås på tværs af grænser, men uden at data sendes ud af landet. Analyser skal foretages lokalt, og resultaterne skal efterfølgende sammenkøres. Fokus er på sygdomsforebyggelse, diagnostik, personlig medicin og forskning.

Nationalt Genom Center deltager også i Genomic Data Infrastructure projektet (GDI), som er er en del  af 1+MG initiativet. Projektet skal sikre opbygningen af en sikker og langsigtet fødereret datainfrastruktur, hvor metadata udstilles i en fælles europæisk platform, og hvor data kan tilgås og analyseres inden for de enkelte landes grænser. Det er alene analyseresultaterne, der kan sendes ud af landet. Projektet involverer genomdata og kliniske data fra databaser i hele Europa og vil blandt andet fokusere på kræft- og infektionssygdomme samt sjældne sygdomme. Projektet er finansieret af EU og de deltagende lande.

Under 1+Million Genomes er The Genome of Europe (GoE) projektet på tegnebrættet. Formålet med GoE er på sigt at opbygge et netværk af genomiske referencekohorter over befolkningen i Europa. Intentionen er at inkludere mindst 500.000 europæere bosat i de deltagende lande. Referencekohorterne bliver udvalgt, så de er repræsentative for befolkningen bosiddende i hvert af de involverede lande.

Bilaterale samarbejder

Flere lande deler ambitionen om at opbygge og drive en genomisk infrastruktur til gavn for udviklingen af personlig medicin. I Nationalt Genom Center har vi derfor indgået samarbejdsaftaler med relevante europæiske lande med henblik på løbende at dele erfaringer og udveksle viden om bl.a. forskning, dataanalyser, kliniske output og bioinformatiske spørgsmål inden for genomisk medicin.

I Nationalt Genom Center samarbejder vi tæt med Sverige (Genomic Medicine Sweden), England (Genomics England) og Frankrig (The France Genomic Medicine Plan 2025) om implementering af genomisk medicin i sundhedsvæsenet. Vi har ligeledes løbende dialog med en række andre lande for at sikre vidensdeling på tværs af grænser.

De bilaterale samarbejder er med til at sikre hurtigere og succesfulde fremskridt gennem fælles strategiske tilgange til, hvordan genomisk medicin bedst muligt implementeres i sundhedsvæsenet.

Læs mere vores europæiske samarbejdspartnere