Fortolkning og analysesvar

Nationalt Genom Center leverer elektronisk analysesvar i form af sekventeringsdata i henhold til sundhedslovens kapitel 9.

Fortolkning af data og udarbejdelse af patientsvar håndteres af rekvirenten og i det regionale miljø.

Rekvirenten eller den afdeling, som rekvirenten har anført som fortolkende afdeling, har via en citrixforbindelse adgang til at se og vurdere kvalitetssikret og frigivet sekventeringsdata, placeret i et specifikt lukket miljø i Nationalt Genom Center. Adgang og oprettelse kræver godkendelse. Der er adgang til bam og vcf filer samt en QC rapport. Fortolkeren har i Nationalt Genom Center adgang til software til at behandle disse filer med henblik på fortolkning af genetiske varianter.