Til sundhedsfaglige

Nationalt Genom Center samarbejder med de kliniske miljøer i regionerne om at foretage helgenomsekventering og opbevare data fra patienter og borgere i Nationalt Genom Centers supercomputersystem.

Rekvirering


 Skal du rekvirere prøver til Nationalt Genom Center?

 Læs om rekvirering

Analyseoplysninger

Skal du udtage prøver til Nationalt Genom
Center?

Find analyseoplysninger

Emballering og forsendelse 

Skal du emballere og sende prøver til Nationalt Genom Center?

Læs om emballering og forsendelse

Fortolkning og analysesvar 

Skal du se sekventeringsdata fra Nationalt Genom Center?

Læs om analysesvar

Har du spørgsmål?

Kontakt sekventeringsfaciliteterne eller Nationalt Genom Center

 

Rekvirenten bliver kontaktet i tilfælde af tvivlsspørgsmål til prøvemateriale, rekvisition mv.

Laboratoriefaglige spørgsmål

Har du spørgsmål til rekvisition, emballering, forsendelse og prøvemateriale, eller har du brug for laboratoriefaglig rådgivning til frigivet data, kan du kontakte sekventeringsfaciliteterne i Øst- og Vestdanmark.

Region Hovedstaden og Region Sjælland skal kontakte NGC WGS-Øst

T   35 45 41 13

M  ngc@regionh.dk (sikker e-mail)

Henvendelser besvares
Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00

Region Sydjylland, Region Midtjylland og Region Nordjylland skal kontakte NGC WGS-Vest

T   78 45 53 30

 ngc@rm.dk (sikker e-mail)

Henvendelser besvares
Mandag – torsdag kl. 08.00 - 15.15
Fredag 8.00 – 15.00

Øvrige sundhedsfaglige spørgsmål

Øvrige spørgsmål eller spørgsmål af en generel karakter? Kontakt Nationalt Genom Center.                                                                                     

T   60 90 46 46

M  hpc@ngc.dk

Henvendelser besvares
Mandag - fredag
kl. 9.00-15.00

IT-relaterede spørgsmål

Spørgsmål til frigivelse af data eller andre IT-relaterede spørgsmål? Kontakt HPC-teamet i Nationalt Genom Center.                                              

T   60 90 46 46

M  hpc@ngc.dk

Henvendelser besvares
Mandag - fredag
kl. 9.00-15.00

Genomdatabase og fortolkningsstøtte

Spørgsmål til fortolkning eller relaterede spørgsmål? Kontakt fortolkningsstøtten i Nationalt Genom Center.

T   60 90 46 46

M  hpc@ngc.dk

Henvendelser besvares
Mandag - fredag
kl. 9.00-15.00

Kvalitetssikring

Det er essentielt for Nationalt Genom Center (NGC) at tilbyde høj cyber- og informationssikkerhed samt troværdighed omkring det data, der genereres i Nationalt Genom Center. Derfor følger Nationalt Genom Center ISO 27001 standarden.

Derudover er sekventeringsfaciliteterne NGC WGS-Øst og NGC WGS-Vest begge ISO 15189 akkrediterede laboratorier. Den anvendte bioinformatiske pipeline indgår ikke i akkrediteringen. Den valgte bioinformatiske pipeline er baseret på GATK, som anbefales internationalt og i øvrigt er udviklet i et tæt samarbejde mellem Nationalt Genom Center og de to sekventeringsfaciliteter NGC WGS-Øst og NGC WGS-Vest.