Infrastruktur for Personlig Medicin

Nationalt Genom Center er et nationalt center, som stiller en infrastruktur til rådighed for sundhedsvæsenet på tværs af hele landet.

Derfor er centeret forankret ud i alle regioner på hospitalerne. Datainfrastrukturen er på Sjælland med to højtspecialiserede nationale laboratorier, et i Østdanmark i hovedstadsområdet og et i Vestdanmark i Aarhus. Centeret sikrer en fælles infrastruktur til udvikling af personlig medicin til patienter – uanset hvor patienten bor og bliver behandlet i Danmark.

Eksempel på den datateknologiske rejse

  • Universitetshospitaler
  • Nationalt center for helgenomsekventering Øst og Vest
  • Nationalt High Performance Computing og Nationalt Genom Center
1.
Reagensglas ikon

Når patienten har samtykket til at få foretaget en omfattende genetisk analyse, sendes patientens prøve fra Aalborg Universitetshospital til Det nationale og avancerede helgenomsekventeringscenters ene laboratorienhed i Aarhus

2.
Computer med DNA streng på skærmen og hængelås

Patientens genetiske data overføres det nationale High Performance Computing Center.

3.
Computerskærm med DNA streng på skærmen og to mennesker som ser på skærmen

Sundhedspersonale på universitetshospitalet får adgang til at fortolke på patientens genetiske data via den sikre IT-infrastruktur i det nationale High Performance Computing Center, og lægen på hospitalet, hvor patienten bliver behandlet, modtager resultatet af analysen. Lægen forklarer patienten, hvordan analysen kan anvendes i behandlingen.

4.
Hånd med medicin inden i og forstørrelsesglas med bogstaver inden i

Den kliniske rapport indgår herefter i patientens elektroniske patientjournal og i de nationale vidensdatabaser, der skal give en bedre understøttelse af den lægelige anvendelse i klinikken til gavn for patienten.

over

60.000
helgenomanalyser  har infrastrukturen kapacitet til at lave over de næste 4½ år .

over

100.000
helgenomsekventeringer havde Genomics UK lavet i slutningen af 2018.