Blanketter og vejledninger

I nedenstående oversigt finder du Nationalt Genom Centers blanketter og vejledninger. Klik på det ønskede link for at gå direkte til materialet.

Rekvisition - Sekventeringscenter i Vestdanmark (NGC WGS Vest)

Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland skal sende rekvisitionsblanket til NGC WGS Vest.

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige hjertesygdomme. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelig hæmatologisk sygdom.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Audiogenetik. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Endokrinologiske patienter. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Føtal medicin.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Kræft hos børn og unge under 18 år.

Rekvisitionsblanket - germline

Somatisk rekvisitionsblanket på vej

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Kræft hos unge voksne (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne.

Rekvisitionsblanket - germline

Somatisk rekvisitionsblanket på vej

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Neurogenetiske patienter.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Nyresvigt.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Oftalmologi.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Primær immundefekt.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Psykiatri børn og unge.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen for Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Abonner på opdateringer om rekvisitionsblanketten for patientgruppen Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år, der anvendes af NGC WGS Vest. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Sjældne sygdomme hos voksne.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Svære arvelige hudsygdomme.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Udbredt og uhelbredelig kræft.

Rekvisitionsblanket - biopsi

Rekvisitionsblanket - blod

Information til rekvirenter

Rekvisition - Sekventeringscenter i Østdanmark (NGC WGS Øst)

Region Hovedstaden og Region Sjælland skal sende rekvisitionsblanket til NGC WGS Øst.

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige hjertesygdomme. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelig hæmatologisk sygdom. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Audiogenetik. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Endokrinologiske patienter. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Føtal medicin.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Kræft hos unge voksne (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne.

Rekvisitionsblanket - germline

Rekvisitionsblanket - somatisk

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Neurogenetiske patienter.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Nyresvigt. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Oftalmologi.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Primær immundefekt. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Psykiatri børn og unge.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen for Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Abonner på opdateringer om rekvisitionsblanketten for patientgruppen Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år, der anvendes af NGC WGS Øst. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Svære arvelige hudsygdomme.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Sjældne sygdomme hos voksne.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Indikationer og kriterier for patientgrupper

For hver patientgruppe er det beskrevet, hvilke indikationer og kliniske kriterier, der skal være opfyldt for at kunne henvise patienten til helgenomsekventering.

Somatisk analyse mhp. antineoplastisk behandling.

Indikationer og kriterier for Hæmatologisk kræft

Germline analyse mhp. arvelig disposition og somatisk analyse mhp. antineoplastisk behandling.

Indikationer og kriterier for Kræft hos børn og unge under 18 år

Somatisk analyse mhp. antineoplastisk behandling – for pancreas også germline analyse mhp. arvelig disposition.

Indikationer og kriterier for Udbredt og uhelbredelig kræft

Samtykkeblanketter

Patienter skal samtykke skriftligt, inden lægen må foretage en omfattende genetisk analyse.

Dansk

Samtykkeblanketten skal ikke sendes til Nationalt Genom Center men til den rekvirerende læge, der har underskrevet erklæringen.

Samtykkeblanket til patienter

Er du blevet tilbudt genetisk undersøgelse i forbindelse med fosterdiagnostik, skal du bruge nedenstående samtykkeblanket.

Samtykkeblanket i forbindelse med fosterdiagnostik

 

Engelsk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Arabisk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Polsk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Tyrkisk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Urdu

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Somalisk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Abonner på opdateringer om samtykke. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Lovpligtig patientinformation

Lovpligtig information til patienten om omfattende genetisk analyse: Hvad er gener, hvordan foregår undersøgelsen, og hvilke valg skal træffes ifm. afgivelse af informeret samtykke til behandling?

Dansk

Lovpligtig information til patienten om omfattende genetisk analyse: Hvad er gener, hvordan foregår undersøgelsen, og hvilke valg skal træffes ifm. afgivelse af informeret samtykke til behandling? Denne skriftlige information ledsages af en samtale med lægen.

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse

Foretages omfattende genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik, skal nedenstrående patientinformationsfolder bruges.

Information vedrørende omfattende genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik

 

Engelsk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Arabisk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Polsk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Tyrkisk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Urdu

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Somalisk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

Abonner på opdateringer om patientinformationsmateriale. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Har du fået foretaget en helgenomanalyse i forbindelse med patientbehandling før den 1. maj 2019, kan du anmode Nationalt Genom Center om, at dine genetiske oplysninger opbevares på en sikker database i Nationalt Genom Centers supercomputersystem.

Overførsel af genetiske oplysninger

Vævsanvendelsesregisteret

Ønsker patienter ikke, at deres genetiske oplysninger kan bruges til forskning, tilmelder man sig Vævsanvendelsesregisteret via nedenstående blanket.

Dansk

Ønsker du ikke, at dine genetiske oplysninger kan bruges til forskning, skal du tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret via nedenstående blanket. Blanketten gælder også, hvis den genetiske undersøgelse er foretaget af et foster i sammenhæng med en fosterdiagnostisk undersøgelse, og du ikke ønsker, at dine og dit fosters genetiske oplysninger kan bruges til forskning.

Til- og frameldelsesblanket Vævsanvendelsesregisteret

 

Engelsk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Arabisk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Polsk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Tyrkisk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Urdu

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Somalisk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Abonner på opdateringer om Blanket til Vævsanvendelsesregisteret. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Pilottest af effektskema

Information og vejledning om pilottest af skema til vurdering af effekt ved helgenomsekventering.

Vejledning om mundtlig information til patienten

Vejledning til sundhedsfagligt personale vedrørende mundtlig information til patienten ifm. skriftligt samtykke.

Vejledningen henvender sig til personale, der informerer patienter i forbindelse med indhentelse af skriftligt samtykke til patientbehandling, der indebærer omfattende genetisk analyse.

Vejledning til sundhedsfagligt personale

Vejledningen henvender sig til personale, der informerer patienter i forbindelse med indhentelse af skriftligt samtykke til patientbehandling, der indebærer omfattende genetisk analyse i sammenhæng med fosterdiagnostik.

Vejledning til sundhedsfagligt personale ifm. fosterdiagnostik (integreret i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fosterdiagnostik)

Abonner på opdateringer om Vejledning til sundhedsfagligt personale. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Vejledning om indberetning af oplysninger

Vejledning om aktørers indberetning af oplysninger til Nationalt Genom Center.

Dette er en brugervejledning, der beskriver indberetningsproceduren til Nationalt Genom Center. Brugervejledningen vil blive opdateret løbende, når der sker væsentlige ændringer i indberetningsprogrammet.

Vejledning om indberetning af oplysninger

Abonner på opdateringer vedr. vejledningen om indberetning af oplysninger til Nationalt Genom Center. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Blanket til regioner, som skal benyttes i forbindelse med anmodning om overførsel af genetiske oplysninger til Nationalt Genom Center her. 

Overførsel af genetiske oplysninger

Oplysning til forsøgsdeltagere om databehandling

Find oplysning om behandling af genetiske oplysninger indsamlet i forbindelse med forskning.

Oplysning om behandlingen af dine genetiske oplysninger indsamlet i forbindelse med forskning.

Oplysningsfolder til forsøgsdeltagere

Abonner på opdateringer om oplysningsseddel til forsøgsdeltagere om databehandling. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Har du fået foretaget en omfattende genetisk analyse i forbindelse med forskning før den 1. maj 2019, kan du anmode Nationalt Genom Center om, at dine genetiske oplysninger opbevares på en sikker database i Nationalt Genom Centers supercomputersystem.

Blanket: Overførsel af genetiske oplysninger

Habilitet

Habilitetspolitik i Nationalt Genom Center og habilitetserklæringer for personer, der skal bistå os med at rådgive, undervise eller behandle sager.

Dansk

Habilitetspolitik og procedurer vedr. habilitetserklæringer for eksterne rådgivere/konsulenter, herunder medlemmer af udvalg/arbejdsgrupper nedsat af NGC. 

Habilitetspolitik og procedurer

 

Engelsk

Policy of impartiality and procedures concerning impartiality declaration for external advisors/consultants, including members of committees/working groups set up by the Danish National Genome Center and employees in the Danish National Genome Center.

Policy of impartiality and procedures

Abonner på opdateringer om NGC's habilitetspolitik. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Dansk

Habilitetserklæring for personer, der skal bistå Nationalt Genom Center med at rådgive, undervise eller behandle sager.

Habilitetserklæring

Udfyldte habilitetserklæringer for arbejdsgrupper, specialistnetværk og advisory boards

Udfyldte habilitetserklæringer

 

Engelsk

Declaration of impartiality to persons that has to assist the Danish National Genome Center by counselling, teaching or processing cases.

Declaration of impartiality

Rejsegodtgørelse

Politik og blanketter for refundering af rejseudgifter for eksterne.