Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

Nationalt Genom Centers direktør Bettina Lundgren er for 2020 tildelt et engangsvederlag på kr. 50.000.

Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: Du har med stort overblik og vedholdenhed gennemført den organisatoriske og faglige opbygning af Nationalt Genom Center og sikret idriftsættelsen af det samt sikret en intern flytning til nye bygninger.