Rekvirering

Information til sundhedsfaglige om rekvirering af patienter til diagnostisk helgenomsekventering

Diagnostisk helgenomsekventering (WGS) på Nationalt Genom Center kan rekvireres af læger i henhold til processen for inklusion af patientgrupper, når der er en udfyldt samtykkeerklæring. Nationalt Genom Center modtager papirrekvisitioner. Der arbejdes sammen med regionerne på, at Nationalt Genom Center kan modtage elektroniske rekvisitioner.

Ved brug af e-CPR.nr. kontaktes sekventeringscenterets WGS facilitet. Find kontaktoplysninger her.

Sygehuse i Region Hovedstaden kan rekvirere helgenomsekventering via SP. Kontakt NGC WGS-øst for nærmere information.

Der skal fortsat foreligge en udfyldt papirrekvisition og samtykkeerklæring. Samtykkeerklæring udfyldes og arkiveres regionalt hos rekvirenten. Papirrekvisitionen sendes til Nationalt Genom Center. Læs mere om emballering og forsendelse her.

Nationalt Genom Center arbejder på en løsning i Region Sydjylland, Region Midtjylland og Region Nordjylland til rekvisition af helgenomsekventering gennem EPJ hos NGC WGS-Vest.