Emballering og forsendelse

Information til sundhedsfaglige om emballering og forsendelse
af prøver til Nationalt Genom Center

 

Emballering

Prøvemateriale til diagnostisk analyse skal emballeres i henhold til ADR-konventionen. Prøvemateriale til forsendelse vedlægges rekvisitionsblanketten. Alternativt kan sendesedler genereret fra LIS-systemer også anvendes, f.eks. fra LABKA.

Det er afsenderens ansvar at sikre, at prøven er emballeret korrekt.

Forsendelse

Rekvisitionsblanket til Nationalt Genom Center (NGC) scannes og indsendes med sikker e-mail til adressen angivet nedenfor. Samtykkeerklæring udfyldes og arkiveres regionalt hos rekvirenten.

Navngivning af rekvisitionsblanket

Rekvisitionsblanket navngives: Cpr.nr._rekvisition_dato.
Eksempel: 010105_9999_rekvisition_010101

Prøver emballeres, pakkes og sendes med almindelig post, fragtmand eller kurer til adressen angivet nedenfor.

Rekvisitionsblanketten sendes via sikker e-mail og bør sendes samtidig med de diagnostiske prøver til Nationalt Genom Centers sekventeringscenter i Øst- eller Vestdanmark. Sekventeringen sættes som udgangspunkt ikke i gang, før rekvisitionsblanketten er modtaget.

 

Prøver fra

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark

Region Hovedstaden
Region Sjælland


Prøver og rekvisitionsblanket
 
sendes til 

Aarhus Universitetshospital
Molekylærmedicinsk Afdeling NGC WGS-Vest

Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Rigshospitalet 
Genomisk Medicin NGC WGS-Øst

Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Rekvisitionsblanketten scannes 
og sendes elektronisk til  

 ngc@rm.dk 

 ngc@regionh.dk