Uhelbredelig kræft

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om uhelbredelig kræft til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen
Chief Medical Officer
Mette Holm Kofod Kahr
Chefkonsulent

Arrangementer