Primær immundefekt

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om primær immundefekt til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen
Chief Medical Officer
Mette Holm Kofod Kahr
Chefkonsulent

Arrangementer