Nationalt specialistnetværk for endokrinologiske patienter

De nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om endokrinologiske patienter (fx patienter med diabetes, struma- og stofskiftesygdomme, knogleskørhed mv.) til Nationalt Genom Center til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen

Chief Medical Officer

Mette Kofod Kahr

Akademisk sekretær

Arrangementer