Nationalt specialistnetværk for arvelig hæmatologisk sygdom

De nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om arvelig hæmatologisk sygdom, inkl. børn og unge med uafklaret cytopeni (patienter med blodsygdomme, fx leukæmi) til Nationalt Genom Center til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen

Chief Medical Officer

Mette Kofod Kahr

Akademisk sekretær

Arrangementer