Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering skal rådgive styregruppen om udvælgelse af de patientgrupper, der skal tilbydes helgenomsekventering via Nationalt Genom Center

Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering er etableret af Nationalt Genom Center i samarbejde med regionerne og Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) for at sikre en koordineret indsats for udviklingen af helgenomsekventering i klinisk anvendelse i sundhedsvæsenet. Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering skal rådgive styregruppen om udvælgelse af patientgrupper, der skal tilbydes helgenomsekventering via Nationalt Genom Center.

Kommissorium (PDF)

Forretningsorden (PDF) (under opdatering)

Medlemmer (PDF)

Styrende principper (PDF)

Referater

1. møde den 15. november 2019 (PDF)

2. møde den 13. august 2020 (PDF)

3. møde den 23. september 2020 (PDF)

4. møde den 5. november 2020 (PDF)

5. møde den 9. februar 2021 (PDF)

6. møde den 16. juni 2021 (PDF)

Birgitte Nybo Jensen
Chief Medical Officer
Mette Holm Kofod Kahr
Chefkonsulent
Peter Johansen
Chefkonsulent

Arrangementer