Hæmatologisk cancer

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om hæmatologisk cancer til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen
Chief Medical Officer
Mette Holm Kofod Kahr
Chefkonsulent

Arrangementer