Føtal medicin

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om føtal medicin til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen
Chief Medical Officer
Rikke Korshøj Andersen
Specialkonsulent

Arrangementer