Endokrinologiske patienter

De nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om endokrinologiske patienter (fx patienter med diabetes, struma- og stofskiftesygdomme, knogleskørhed mv.) til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen

S: Chief Medical Officer

Gitte Tofterup Hansen

S: Chefkonsulent

Arrangementer