Arvelige hjertesygdomme

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om arvelige hjertesygdomme til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen
Chief Medical Officer
Gitte Tofterup Hansen
Chefkonsulent

Arrangementer