Arvelig hæmatologisk sygdom

Det nationale specialistnetværk skal bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om arvelig hæmatologisk sygdom, inkl. børn og unge med uafklaret cytopeni (patienter med blodsygdomme, fx leukæmi) til brug for den nationale ibrugtagning af helgenomsekventering

Birgitte Nybo Jensen
Chief Medical Officer
Gitte Tofterup Hansen
Chefkonsulent

Arrangementer