Governance

Udrulning af den nationale strategi for personlig medicin er bygget op omkring en styregruppe for implementering af personlig medicin. Styregruppen skal sikre et tydeligt fælles offentligt ansvar for og samarbejde om udvikling, implementering og drift af den nationale infrastruktur for personlig medicin med et særligt fokus på helgenomsekventering i strategiperioden 2021-2022.

Governancediagram

Styregruppe

Styregruppen består af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, regionerne, universiteterne og Nationalt Genom Center. Sundhedsministeriet besidder formandsposten, og styregruppen sekretariatsbetjenes af Nationalt Genom Center.

Kommissorium (PDF)

Forretningsorden (PDF)

Medlemmer (PDF)

Formand

Dorte Bech Vizard, afdelingschef i Sundhedsministeriet

Næstformand

Bettina Lundgren, direktør i Nationalt Genom Center

Næstformand

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark

Nationalt Genom Center

Diagrammet viser governance for Nationalt Genom Center. Du finder relevante dokumenter relateret til de enkelte arbejdsgrupper og advisory boards nedenfor.

Organisationsdiagram over NGC, advisory boards, kliniske og tekniske arbejdsgrupper. Fremgår også af overskrifterne på siden.

Advisory Boards

Kommissorium (PDF)

Forretningsorden (PDF) (under opdatering)

Medlemmer (PDF) (under udpegning)

Referater

1. møde den 6. oktober 2021 (PDF)

 

Kliniske arbejdsgrupper

Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering er etableret af Nationalt Genom Center i samarbejde med regionerne og Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) for at sikre en koordineret indsats for udviklingen af helgenomsekventering i klinisk anvendelse i sundhedsvæsenet. Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering skal rådgive styregruppen om udvælgelse af patientgrupper, der skal tilbydes helgenomsekventering via Nationalt Genom Center.

Kommissorium (PDF)

Forretningsorden (PDF) (under opdatering)

Styrende principper (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

1. møde den 15. november 2019 (PDF)

2. møde den 13. august 2020 (PDF)

3. møde den 23. september 2020 (PDF)

4. møde den 5. november 2020 (PDF)

5. møde den 9. februar 2021 (PDF)

6. møde den 16. juni 2021 (PDF)

7. møde den 30. august 2021 (PDF)

Det Nationale Specialistnetværk for Sjældne Sygdomme er etableret af Nationalt Genom Center i samarbejde med regionerne, Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA). 

Kommissorium (under udarbejdelse)

Forretningsorden (PDF)

Medlemmer (PDF)

Referater

1. møde den 11. december 2019 (PDF)

2. møde den 13. januar 2020 (PDF)

3. møde den 5. marts 2020 (PDF)

4. møde den 20. april 2020 (PDF)

5. møde den 22. juni 2020 (PDF)

6. møde den 23. november 2020 (PDF)

7. møde den 19. januar 2021 (PDF)

Tekniske arbejdsgrupper

Arrangementer