Personlig Medicin

Personlig Medicin er behandling, hvor man ved hjælp af fx genetisk information kan målrette behandlingen til den enkelte patient.

Personlig Medicin er behandling, der i langt højere grad er ”skræddersyet til den enkelte”. Det vil sige medicin, som er udviklet med henblik på at kunne tilpasses præcis til den enkelte patients gener, fysiologi og livsstil. Oplysninger om fx en patients genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for personlig medicin, og kan anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. Personlig Medicin bevæger sig derfor væk fra one-size-fits-all tankegangen, hvor medicin er standardiseret til alle uanset køn, genetik, alder, livsstil m.m. til at se meget mere individuelt på den enkelte patient. Personlig Medicin er derfor kombinationen med viden om den enkelte patients genetiske data og andre sundhedsdata.  Nationalt Genom Center medvirker til at styrke og udvikle en teknologisk infrastruktur for personlig medicin i Danmark. Det vil komme patienterne til gavn, fordi personlig medicin og anvendelsen af information om genetik kan have et stort potentiale i forhold til at forbedre forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter.

Hvad kan udvikling af Personlig Medicin komme til at betyde?

  • Bedre forståelse og dermed behandling af mange sygdomme

  • Mere præcise diagnoser og bedre forebyggelse af arvelig sygdom

  • Begrænsning af brug af uvirksom behandling og dermed af negative bivirkninger heraf

  • Større sikkerhed for, at de behandlinger, man bruger, virker ved den specifikke tilstand

Den nationale strategi for personlig medicin 2021-2022, opdateret (udarbejdet af Danske Regioner og Sundhedsministeriet)

Den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 (udarbejdet af Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet)

 

 

Patientens selvbestemmelse

Fakta om patientens samtykke og selvbestemmelse

Patienter skal samtykke til behandling, hvor der foretages en omfattende genetisk analyse. 

Læs om patientens selvbestemmelse her 

Genetisk diagnostik

Hvad sker der, når du får lavet en omfattende genetisk analyse?

Med viden om dine gener kan vi bedre forstå sygdomme, og vi får mulighed for at behandle mere præcist og effektivt. 

Her kan du se, hvilke trin en patient vil gå igennem, hvis patienten bliver tilbudt en omfattende genetisk analyse

Leif Panduro, sundhedsdirektør, Region Sjælland