Personlig Medicin

Personlig Medicin er behandling, hvor man ved hjælp af fx genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

Personlig Medicin er behandling, der i langt højere grad er ”skræddersyet til den enkelte”. Det vil sige medicin, som er udviklet med henblik på at kunne tilpasses præcis til den enkelte patients gener, fysiologi og livsstil. Oplysninger om fx en patients genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for Personlig Medicin, og kan anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. Personlig Medicin bevæger sig derfor væk fra one-size-fits-all tankegangen, hvor medicin er standardiseret til alle uanset køn, genetik, alder, livsstil m.m. til at se meget mere individuelt på den enkelte patient. Personlig Medicin er derfor kombinationen med viden om den enkelte patients genetiske data og andre sundhedsdata.  Nationalt Genom Center vil medvirke til at styrke og udvikle en teknologisk infrastruktur for Personlig Medicin i Danmark. Det vil komme patienterne til gavn, fx hvis de er ramt af kræft, hjertesygdomme, psykiske sygdomme eller sjældne sygdomme, fordi Personlig Medicin og anvendelsen af information om genetik kan have et stort potentiale i forhold til at forbedre forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter.


Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og sundhedsdekanerne skrev bl.a. følgende til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg under behandlingen af loven om Nationalt Genom Center:

”Udvikling af personlig medicin har potentiale til at blive en ny medicinsk revolution med behandlinger, der kan tilrettes mere præcist til den enkelte. Danmark har på grund af vores velordnede registre og stærke sundhedsforskning et særligt potentiale for udvikling af personlig medicin, der bør komme danske patienter til gode. Der er derfor bred opbakning til den nationale strategi fra patientforeninger, lægelige organisationer og universiteterne.”

Støtteerklæring fra Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og sundhedsdekanerne (PDF)

Hvad kan udvikling af Personlig Medicin komme til at betyde?

  • Bedre forståelse og dermed behandling af mange sygdomme

  • Mere præcise diagnoser og bedre forebyggelse af arvelig sygdom

  • Begrænsning af brug af uvirksom behandling og dermed af negative bivirkninger heraf

  • Større sikkerhed for, at de behandlinger, man bruger, virker ved den specifikke tilstand

Med Finansloven for 2016 blev der gennemført en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt større dansk program for Personlig Medicin.

Læs mere om Den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 (udarbejdet af Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet)

Læs nyheden om vedtagelsen af loven om Nationalt Genom Center

 

Patientens selvbestemmelse

Fakta om patientens samtykke og selvbestemmelse

Patienter skal samtykke til behandling, hvor der foretages en omfattende genetisk analyse. 

Læs om patientens selvbestemmelse her 

Genetisk diagnostik

Hvad sker der, når du får lavet en omfattende genetisk analyse?

Med viden om dine gener kan vi bedre forstå sygdomme, og vi får mulighed for at behandle mere præcist og effektivt. 

Her kan du se, hvilke trin en patient vil gå igennem, hvis patienten bliver tilbudt en omfattende genetisk analyse

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies