Governance for Nationalt Genom Center

Bestyrelsen, udvalgenes og arbejdsgruppernes opgaver

For at sikre national koordinering og standardisering og en afbalanceret udvikling af Personlig Medicin er bestyrelsen  strategien for Personlig Medicin, de rådgivende udvalg og nationale arbejdsgrupper etableret med relevante kompetencer fra miljøer over hele landet. Bestyrelsen, udvalgene og de nuværende arbejdsgrupper omfatter over hundrede nøgleinteressenter på både strategisk og operationelt plan. Endvidere etableres der et netværk af internationale eksperter til at rådgive Nationalt Genom Center om de operationelle aspekter ved implementering af den nationale infrastruktur for personlig medicin mv.