Gennemsigtig governancestruktur med landsdækkende inddragelse

Governancestrukturen skal sikre at arbejdet med Personlig Medicin er landsdækkende og åbent. Den nationale koordinering skal sikre en balanceret udvikling af området for Personlig Medicin, der tilgodeser relevante hensyn, og som letter implementeringen decentralt i sundhedsvæsenet. Et centralt hensyn vil være at sikre en hensigtsmæssig balance mellem central styring og lokal forankring af indsatserne.