Bestyrelsen, udvalg og arbejdsgrupper for den nationale strategi for Personlig Medicin og Nationalt Genom Center

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for implementeringen af den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.

Formålet med bestyrelsen er at skabe et samarbejdsorgan, der kan understøtte et tæt og forpligtende samarbejde og koordination mellem relevante myndigheder og organisationer om implementering af strategiens indsatsområder.

Se kommisorium (PDF)

Se medlemmer (PDF)

Bestyrelsesformand

Per Okkels

Næstformand

Leif Panduro Jensen

Rådgivende udvalg

Under bestyrelsen er nedsat en række rådgivende udvalg, der som led i implementeringen rådgiver bestyrelsen af den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.

Forsknings – og infrastrukturudvalget skal rådgive bestyrelsen om tiltag, der kan understøtte samarbejde om forskning inden for personlig medicin, herunder om forholdet mellem forskningsaktiviteter og –infrastruktur.

Udvalget skal fokusere på alle dele af forskningens værdikæde fra grundforskning, over klinisk forskning til udvikling og implementering.

Se kommissorium (PDF)

Se medlemmer (PDF)

Referater

1. møde den 22. september 2017 (PDF)

2. møde den 30. november 2017 (PDF)

3. møde den 22. juni 2017 (PDF)

4. møde den 11. september 2018 (PDF)

5. møde den 29. oktober 2018 (PDF)

6. møde den 6. marts 2019 (PDF)

7. møde den 7. maj 2019 (PDF)

Formand
Søren Brunak

Næstformand
Ole Skøtt

Patient- og borgerudvalget skal rådgive bestyrelsen om inddragelse af og formidling til patienter og borgere. Udvalget skal fokusere på, hvordan patienter og borgere kan inddrages i udviklingen af området og få adgang til relevant information og vejledning om genetisk information og personlig medicin.

Se kommissorium (PDF)

Se medlemmer (PDF)

Referater 

1. møde den 29. november 2017 (PDF)

2. møde den 7. marts 2018 (PDF)

3. møde den 17. september 2018. Udvalget kommenterede udkast til bekendtgørelser og materialer vedr. samtykke og dataindberetning. Justeringerne er afspejlet i de pågældende materialer

4.møde den 27. marts 2019 (PDF)

5. møde den 28. august 2019 (PDF) Fælles møde med Etisk udvalg 

Formand
Mette Holst

Næstformand
Morten Freil

Håndteringen af de etiske aspekter er højt prioriteret i strategien og skal sammen med de øvrige strategiske indsatsområder medvirke til at sikre en balanceret udvikling af personlig medicin i Danmark.

Der er derfor nedsat et etisk udvalg under bestyrelsen, som skal rådgive bestyrelsen om de overordnede, samfundsetiske aspekter forbundet med en øget anvendelse
af genetisk information og Personlig Medicin i sundhedsvæsenet.

Se kommissorium (PDF)

Se medlemmer (PDF)

Referater

1. møde den 4. oktober 2017 (PDF)

2. møde den 24. november 2017 (PDF)

3. møde den 6. februar 2018 (PDF)

4. møde den 9. maj 2018 (PDF)

5. møde den 13. september 2018 (PDF)

6. møde den 15. november 2018 (PDF)

7. møde den 28. august 2019 (PDF) Fælles møde med Patient- og borgerudvalget

Formand
Kirsten Ohm Kyvik

Næstformand
Lars Hvilsted Rasmussen

Formålet med det internationale advisory board er at sikre, at den nyeste viden på området inddrages i udmøntningen af den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.

Det internationale advisory board nedsættes som en ekstern, uvildig og kritisk sparringspart for bestyrelsen vedrørende spørgsmål, problemstillinger og emner af strategisk karakter og skal rådgive bestyrelsen om relevante internationale erfaringer, viden og tendenser inden for personlig medicin.

Se kommissorium (PDF)

Se medlemmer (PDF)

Arbejdsgrupper

Teknologisk infrastruktur - beskrivelse på vej

Kliniske aspekter - beskrivelse på vej

Sekretariatsbetjening

Bestyrelsen, bestyrelsens rådgivende udvalg samt arbejdsgrupperne sekretariatsbetjenes af Nationalt Genom Center.