Arbejdsgruppemøde

16juni

Møde i arbejdsgruppen for klinisk anvendelse af helgenomsekventering

Hvor: Videomøde
Hvornår: onsdag d. 16. juni kl. 10-12