Arbejdsgruppemøde

1606

Møde i arbejdsgruppen for klinisk anvendelse af helgenomsekventering

Hvor: Videomøde

Hvornår: onsdag d. 16. juni kl. 10-12