Audiogenetik

23marts

3. møde i nationalt specialistnetværk for audiogenetik

Hvor: Videomøde

Hvornår: 23. marts 2022 kl. 13:30-15:30