Specialistnetværk

1404

Møde i nationalt specialistnetværk for arvelig hæmatologisk sygdom

Hvor: Videomøde

Hvornår: onsdag 14. april kl. 13-15