Årsmøde 2021, Personlig medicin i Danmark

Se oplæggene fra Nationalt Genom Centers årsmøde for personlig medicin i Danmark, som vi afholdte den 15. september 2021. Årsmødets fokus var de fremadrettede faglige perspektiver for udviklingen af personlig medicin. På mødet deltog nogle af de dygtigste nationale og internationale eksperter inden for personlig medicin og centrale aktører i det danske sundhedsvæsen

Årsmødet blev afholdt fysisk på Radisson Blu Hotel i København og blev live-streamet til de digitale deltagere. Var du forhindret i at deltage, eller ønsker du at gense et specifikt oplæg?

Vi har samlet eksperternes oplæg i videoer herunder.

Program

Moderator: Ida Donkin, læge og forsker

Velkommen

Introduktion
v/ Ida Donkin, læge og forsker

Velkommen 
v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center

National Strategi for Personlig Medicin 2021–2022 
v/ sundhedsminister Magnus Heunicke

Hvad har regionerne nået inden for personlig medicin?
v/ formand Stephanie Lose, Danske Regioner

Internationale og nationale strategier for personlig medicin 

Genomics England (GE) – strategies and focus areas
v/ Chief Executive Officer, Professor of Clinical Pharmacology Mark Caulfield, Barts Life Sciences (formerly Chief scientist, Genomics England)

Genomic Medicine Sweden (GMS) – strategies and focus areas
v/ Professor of Clinical Genetics Richard Rosenquist Brandell, Genomic Medicine Sweden

Nationale initiativer for personlig medicin – status for NGC
v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center, Regionale initiativer for personlig medicin – status datastøttecentre og biobanker v/ sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner

Erfaringer med specialistnetværk for sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Introduktion til specialistnetværkets arbejde
v/ Chief Medical Officer Birgitte Nybo, Nationalt Genom Center

Præsentation af case
v/ overlæge, Sabine Grønborg, Afdeling for Børn og Unge, Sjældne Sygdomme, Rigshospitalet

Regionernes erfaringer med WGS i NGC regi
v/ ledende overlæge, ph.d. Anders Bojesen, Klinisk genetisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Hvordan følger vi op på effekten af WGS og hvad er effekt?
v/ klinisk laboratoriegenetiker, professor Inge Søkilde, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet AAU

Akut syge børn, merværdi ift. anden diagnostik og evaluering af klinisk effekt
v/ overlæge, ph.d. Elsebet Østergaard, Afdeling for Genetik, Rigshospitalet

Tid til spørgsmål
v/ moderator Ida Donkin om Erfaringer med specialistnetværk for sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Uddannelse inden for personlig medicin

Hvordan uddanner vi fremtidens sygeplejersker og bioanalytikere i personlig medicin?
v/ direktør for Sundhed, Social og Engineering Daniel Schwartz Bojsen, Professionshøjskolen Absalon

Ny masteruddannelse i personlig medicin
v/ professor, Interim Studieleder for Master i Personlig Medicin, overlæge, ph.d., dr.med. Sisse R. Ostrowski, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og afdeling for Klinisk Immunologi, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Introduktion til interdisciplinære valgfag i personlig medicin
v/ overlæge, lektor, ph.d. Britt Elmedal Laursen, Molekylær Medicinsk afdeling (MOMA) / Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

The National Health Data Science Sandbox for Training and Research
v/ professor, centerleder Anders Krogh, Datalogisk Institut, University of Copenhagen and Center for Health Data Science and Project coordinator and data scientist Jennifer Bartell, Center for Health Data Science and University of Copenhagen

Tid til spørgsmål
v/ moderator Ida Donkin om uddannelse inden for personlig medicin

Paneldebat – Perspektiver og udfordringer for personlig medicin

Tema: Klinik og forskning
v/ ledende overlæge, ph.d. Ulrik Lassen og professor i Sygdoms systembiologi Søren Brunak

Tema: Patient, etik og jura
v/ adjunkt Mie Seest Dam, Ph.d., cand.merc. Sidsel Vinge og professor Mette Hartlev

Afrunding

Afrunding
v/ direktør Bettina Lundgren, Nationalt Genom Center