Opdateret blanket til Vævsanvendelsesregisteret

Publiceret 28-09-2021

'Til- og frameldingsblanket Vævsanvendelsesregisteret" er blevet opdateret på hjemmesiden med adresse for modtagelse af blanketten. 

Blanketten sendes til: Sundhedsdatastyrelsen, Vævsanvendelsesregisteret, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S

Du finder den opdaterede blanket her