Tilmelding: Nationalt Genom Center holder åbent stormøde om inklusion af nye patientgrupper

Published 13-10-2019
Nyhed

Nationalt Genom Center (NGC) har etableret den grundlæggende infrastruktur til at udføre helgenomsekventering på patienter i Danmark. Infrastrukturen benyttes til en start med patienter med sjældne sygdomme, men allerede nu skal processen med at identificere nye patientgrupper til helgenomsekventering under NGC opstartes. Der inviteres derfor til stormøde, hvor faglige eksperter, institutioner, organisationer og udvalg under NGC skal diskutere foreslåede patientgrupper.

Udvælgelsen af nye patientgrupper vil ske på baggrund af Styrende Principper, som er fastlagt af en nedsat arbejdsgruppe: "Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering" medio november. Du finder de Styrende Principper her.

Formålet med mødet er at diskutere mulige nye patientgrupper, som kunne have gavn af helgenomsekventering under NGC’s infrastruktur.
På baggrund af diskussionerne på stormødet vil arbejdsgruppen indstille en liste af patientgrupper til Bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin, som tager den endelige beslutning.

Det stormøde afholdes mandag den 16. december kl. 09:00-18:00 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Foreløbigt program

09:00-09:30 Morgenmad og netværk
09:30-10:00 Velkomst og introduktion til Nationalt Genom Center
10:00-10:30 Erfaringer fra udlandet
10:30-10:45 Kriterier for udvælgelse af nye patientgrupper
10:45-12:30 [Første blok af præsentationer]
12:30-13:15 Frokost
13:15-15:00 [Anden blok af præsentationer]
15:00-15:30 Kaffepause
15:30-16.30 [Tredje blok af præsentationer]
16:30-17:15 Paneldebat
17:15-17:30 Afrunding
17:30-18.00 Snacks og netværk

Tilmelding kan ske ved at udfylde nedenstående formular. Tilmeldingsfristen er den 11. december.

 

Tilmelding