Hvordan søger du om adgang?

Forskere kan søge om adgang til en NGC Cloud og om læseadgang til data i den nationale genomdatabase gennem vores online ansøgningsportal

Pilottest af NGC Cloud

Inden NGC Forskerservice åbner for ansøgninger til NGC Cloudinfrastrukturen gennemfører vi i 2022 en pilottest.

Pilottesten har til formål at teste den samlede infrastruktur, herunder interne juridiske og administrative processer, samt tekniske ydelser og serviceydelser, som vi tilstræber, at NGC Forskerservice skal tilbyde fremtidige brugere.

Pilottesten skal sikre, at NGC cloudinfrastrukturen understøtter de behov, det danske forskningsmiljø har, og at Nationalt Genom Center’s forskningsinfrastruktur understøtte den fortsatte udvikling af personlig medicin i Danmark.

Forskningsprojekter, der deltager i pilottesten, offentliggøres her på siden, når de har indgået en aftale med Nationalt Genom Center om brug af en NGC Cloud.

Adgang til en NGC Cloud

NGC’s pilottest af NGC Cloud er i sin afsluttende fase. Fra januar 2023 forventer vi at tilbyde adgang til en NGC Cloud som en service for alle forskere med relevante projekter inden for personlig medicin. Det er dog muligt allerede nu at ansøge om adgang til en NGC Cloud. For en drøftelse af jeres behov og de nuværende muligheder på NGC’s infrastruktur kan I kontakte NGC på mail forskning@ngc.dk.

Sådan bliver processen for ansøgninger

Du skal udfylde et online ansøgningsskema for at ansøge om adgang til en NGC Cloud. Adgang kræver, at du har opnået alle nødvendige godkendelser for at kunne indsamle og behandle data i dit forskningsprojekt.

Dit forskningsmiljø skal være autoriseret hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik. Er dit forskningsmiljø ikke autoriseret, skal du sammen med ansøgningen søge om, at dit forskningsmiljø bliver autoriseret. Vi offentliggør det her på siden, når processen er klar.

Har du allerede adgang til en NGC Cloud, men ønsker at lave ændringer til din aftale, skal du udfylde og indsende blanketten ”ændringsanmodningsbilag”. Du finder blanketten i bilagsmaterialet til din kontrakt.

Læseadgang til data i den nationale genomdatabase

Vi har endnu ikke mulighed for at give læseadgang til den nationale genomdatabase. Vi offentliggør det her på siden, når vi åbner for ansøgninger.

Data i den nationale genomdatabase må ikke forlade den nationale infrastruktur i Nationalt Genom Center. Læseadgang til data i den nationale genomdatabase kræver derfor, at du har adgang til en NGC Cloud.

På sigt vil du kunne søge om læseadgang til data i den nationale genomdatabase samtidig med, at du søger om adgang til en NGC Cloud. Har du allerede adgang til en NGC Cloud, men ønsker at søge om læseadgang til data i den nationale genomdatabase, skal du udfylde og indsende blanketten ”ændringsanmodningsbilag” sammen med formularen om ansøgning til læseadgang til den nationale genomdatabase.

 

Oversigt over et ansøgningsforløb

1. Opnå godkendelser
2. Ansøgning
3. Teknisk sparing
4. Aftale
5. Adgang til NGC Cloud

Skridt 1 – Inden du søger om adgang

Inden du ansøger om adgang til en NGC Cloud, skal du sikre, at du har opnået alle nødvendige godkendelser for at kunne indsamle og behandle data i dit forskningsprojekt. Det kræver godkendelse fra det videnskabsetiske komitésystem at få læseadgang til data i den nationale genomdatabase. Vi kan ikke behandle din ansøgning i NGC Forskerservice, hvis du ikke har vedlagt alle relevante godkendelser i ansøgningsskemaet.

Skridt 2 – Udfyld ansøgningsskemaet

I ansøgningsskemaet beskriver du dit projekt, og hvordan du forestiller dig at anvende faciliteterne på supercomputeren. Vi gennemgår dine informationer og vurderer, om forskningsprojektet ligger inden for formålet ’personlig medicin’, og om det har ’generel samfundsmæssig interesse’.

Du kan forvente at få en beskræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning inden for en uge.

Inden for fem uger kan du forvente svar på din ansøgning til NGC Forskerservice.

Skridt 3 – Afklaring af tekniske forhold

Når du har fået tilsagn om adgang til en NGC Cloud, hjælper vi med at afklare præcis, hvordan supercomputeren kan hjælpe dig. Du vil kunne sparre med en af vores rådgivere i Nationalt Genom Center og få afklaret, hvordan en løsning kan se ud, og hvilke muligheder der er for at kæde data sammen.

Skridt 4 – Aftale indgås

Inden du indgår en kontrakt med Nationalt Genom Center, skal du udfylde et bestillingsark, hvor du specificerer den ydelse, du har behov for. Når bestillingsarket er udfyldt, indgås en kontrakt mellem Nationalt Genom Center og den projektansvarlige forsker (PI) samt den autoriserede forskningsinstitution, som forskningsprojektet er forankret ved. Vi har beskrevet alt fra brugervilkår til betalingsforpligtelser i kontrakten.

Skridt 5 – Du får adgang til NGC Cloud

Fra vi har indgået kontrakten, til din NGC Cloud er oprettet på supercomputeren, kan der gå et par uger. En mere præcis forventede leveringstid fremgår af kontrakten. Du modtager information om, hvordan du kommer på NGC Cloud, så snart den er klar.