NGC Cloud

Med en NGC Cloud får du adgang til store mængder regnekraft under sikre forhold

Nationalt Genom Center’s cloudinfrastruktur er opbygget på den nationale supercomputer som en del af infrastrukturen for personlig medicin. Cloudinfrastrukturen giver forskere mulighed for at anvende computerens enorme regnekraft via en privat NGC Cloud.

Læs om supercomputeren

Enhver NGC Cloud tilgås med en dedikeret forbindelse og bliver født med en række værktøjer til eksempelvis brugerstyring og workload management, og den indeholder fx programmeringssprogene R og Python samt en lang række andre services.

Du kan tilpasse din NGC Cloud til dit forskningsprojekts behov.

Det er kun dig og dit forskningsprojekt, der har adgang til jeres NGC Cloud. Du kan derfor trygt opbevare og analysere følsomme personoplysninger.

Sådan søger du om adgang til en NGC Cloud