Hvad kan du søge om adgang til?

Forskere kan anvende vores infrastruktur i Nationalt Genom Center i forbindelse med videnskabelige undersøgelser i personlig medicin. Infrastrukturen har en stor regnekraft og lagringskapacitet og en national genomdatabase.

I Nationalt Genom Center fremmer vi den fortsatte udvikling af personlig medicin i Danmark. Som led heri udvikler og driver vi en national infrastruktur for personlig medicin. Infrastrukturen består blandt andet af et nyt supercomputersystem, som lagrer, behandler og analyserer store mængder af sundhedsdata med den højeste grad af sikkerhed. Forskere kan anvende supercomputerens regnekraft gennem en skræddersyet NGC Cloud.

I Nationalt Genom Center driver vi også den nationale genomdatabase, der sikkert opbevarer danske borgeres genetiske oplysninger. Forskere kan søge om adgang til oplysningerne i genomdatabasen i forbindelse med forskning inden for personlig medicin.